Wednesday, 14 September 2016

Ganesh Visarjan Uttarpuja

                                "गणपती विसर्जनाच्या दिवशीची करावयाची उत्तरपुजा" 

        गणेशाचे अनंतचतुदर्शी  दिवशी विसर्जन करावे. गणपतीला गंध ,फुले ,अक्षता,हळदकुंकू दुर्वा ,शेंदूर हे उपचार वहावे . गणपतीला धुप ,दीप ओवाळावे  व नंतर नैवेद्य दाखवावा  कापूर लावून आरती करावी व पूजेच्या शेवटी  दिलेले त मंत्रपुष्पांचे व प्रार्थनेचे मंत्र म्हणावेत .आरती मंत्रपुष्प व प्रार्थना करून झाल्यानंतर गणपतीला दहीपोह्याची व तळलेले मोदक यांची शिदोरी द्यावी .या सर्व गोष्टी गणपतीसोबत विसर्जनास द्याव्या.घरातील सर्व मंडळींनी देवास नमस्कार करावा. व नंतर गणपतीवर अक्षता टाकाव्या व गणपती उत्तर दिशेकडे हलवावा 

        You can perform this Uttarpuja on the Ganesh visarjan  by online booking pandit/brahmin with one click on our website .Pooja sahitya is also available. 

No comments:

Post a Comment